polish grammar test


Welcome to your Polish grammar test A1/A2

W tej szkole pracują …………...
Mam ochotę na …………...
Zawsze jeżdżę do pracy …………...
Czy umiesz grać w …………... ?
Nie lubię …………...
Proszę kilo …………...
On przygląda się …………...
W tej …………...jest woda.
To zadanie jest …………... od tamtego.
W tym pokoju mieszkają …………... studentki.
Studiuję …………... uniwersytecie.
Czy te kwiaty są dla …………... ?
Gdybym miał pieniądze, …………... dom.
Niech Pan …………... te dokumenty.
Kiedy (ty)  …………... swoim rodzicom, że rezygnujesz ze studiów ?
Adam i Jacek …………... w Krakowie.
(Ja) Jeszcze nigdy nie …………... w Hiszpanii.
Ewa ma dwa …………...
Czy chcecie grać …………... karty ?
…………... wino lubisz? Lubię czerwone wino.

email *
name *