It is never too late to learn a new language!


Would you like to learn another language but you think it is too late for you?

Nothing more wrong. Of course, according to the studies of J. Johnson and E. Newport, we achieve the greatest and the most effective results if we start learning a foreign language between 3 and 7 years of age (earlier child will easily achieve bilingualism, eg when one of the parent is a foreigner). However, no one should be discouraged, because learning languages later, although it may result in lower scores of grammar tests, will give you many other benefits in a future.

 

 

People who are learning foreign languages later have fewer problems with many everyday activities, for example, they are multitasking and better organized.

If you want to make it easier you should paying attention to several issues:

– synchronize both hemispheres of the brain

– activate your brain (you can listen to the radio or watching TV)

– read and repeat aloud

– learn grammar on the basis of ready-made sentences

If you want to learn our way write us an email and we will send you a language challenge,  which our students get during the first class


 

Chcielibyście nauczyć się kolejnego języka ale wydaje wam się że jest za późno?

Nic bardziej mylnego. Oczywiście według badań J.Johnsona i E.Newporta największe i jednocześnie  najefektywniejsze rezultaty osiągamy jeśli naukę języka obcego rozpoczniemy między 3 a 7 rokiem życia (we wcześniejszych latach życia dziecko z łatwością osiągnie dwujęzyczność np. w sytuacji kiedy jedno z rodziców jest obcokrajowcem wówczas jednak nie mamy do czynienia z nauką drugiego języka jako obcego). Tego typu wyniki badań nie powinny jednak nikogo zniechęcać, ponieważ nauka języków w późniejszym okresie życia mimo, iż może skutkować niższymi wynikami testów gramatycznych przyniesie wiele innych korzyści a jednocześnie poziom wykonania wyżej wspomnianych testów nie wpływa bezpośrednio na jakość komunikacji.

Ludzie uczący się języków obcych w późniejszych latach życia lepiej radzą sobie z wieloma czynnościami dnia codziennego m.in. są wielozadaniowi i lepiej zorganizowani. Aby ułatwić sobie przyswajanie wiedzy warto zwrócić uwagę na kilka technik, które to ułatwią.

– synchronizuj obie półkule mózgu

– aktywuj swój mózg (poprzez słuchanie radia lub oglądanie telewizji w danym języku)

– czytaj i powtarzaj na głos

– przyswajaj gramatykę na podstawie gotowych sentencji

Spodobał Ci się wpis, chcesz poznać Nasz sposób na naukę, napisz Nam maila prześlemy Ci  wyzwanie językowe, które Nasi uczniowie dostają na pierwszych zajęciach

Share